Avtor
Kolofon Brošura
 
1. Podoba Ljubljane:  sožitje starega in novega
Mestni trg z mestno hišo (1484) na desni strani in Robbovim vodnjakom (1751) pred njo. Kipar Francesco Robba (1698–1757)
je bil rojen v Benetkah.;


ZRC SAZU
© Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU | Ljubljana, Slovenija | 2007 | Vse pravice pridržane.