Avtor
Kolofon Brošura
Navodilo
Austro-Americana Line Track Chart
Ljubljana, glavno mesto nekdanje dežele Kranjske v okviru Avstro-Ogrske, leži ob železniški poti Dunaj–Trst. Njeno nemško ime je bilo Laibach. Po potresu leta 1895 se je razvila v moderno urbano središče, ki ni zaostajalo za podobnimi mesti v takratni srednji Evropi. Če je imela leta 1880 30.505 prebivalcev, jih je dvajset let kasneje že štela 41.727. Razen Slovencev so v mestu živeli tudi nemško govoreči prebivalci. Ravno v času župana Ivana Hribarja (1896–1910) je mesto dobivalo vedno bolj slovensko podobo, npr. z uličnimi napisi, napisi nad trgovinami ipd. Tudi na razglednicah se poleg nemških vedno bolj uveljavljalo slovenski napisi. Mesto je bilo v tem času pomembno železniško središče, skozi katerega so proti atlantskim pristaniščem in Trstu potovali številni izseljenci iz balkanskih držav in srednje Evrope. Med njimi so bili številni Slovenci. Takrat je imela Ljubljana – zlasti njena Kolodvorska ulica – kozmopolitsko podobo, kjer so se mešali ljudje različnih državljanstev in jezikov, med meščani so se gibali okoličani, npr. branjavke s kmetijskimi pridelki, poleg poštenih ni bilo tako malo nepoštenih, kar je povzročalo nemalo težav mestnim oblastem. Vendar ni bila Ljubljana nikoli prej in ne pozneje tako povezana s svetom, kot na prelomu v 20. stoletje, v času množičnega izseljevanja, ki je bilo usmerjeno predvsem v Združene države Amerike.

Razglednice, fotografije in arhivski dokumenti so z začetka 20. stoletja.

Galerija
1. Podoba Ljubljane
I. Podoba Ljubljane:
sožitje starega in novega
2. Kolodvorska ulica
II. Kolodvorska ulica:
ulica izseljenskih pisarn, hotelov in izseljencev
3. Ljubljanska mestna policija je imela veliko dela
III. Ljubljanska mestna policija je imela veliko dela
4. Kupil bom ladijsko karto za Ameriko
IV. »Kupil bom ladijsko karto za Ameriko«
5. Želimo vam srecno pot in nasvidenje v New Yorku (Fran Sakser)
V. »Želimo vam srečno pot in nasvidenje v New Yorku«
(Fran Sakser)
6. Reklamne brošure, razglednice, letaki, plakati, priponke...
VI. Reklamne brošure, razglednice, letaki, plakati, priponke ...
7. Casopisni oglasi
VII. Časopisni oglasi
8. Z železnico skozi Evropo do Atlantika
VIII. Z železnico skozi Evropo do Atlantika
9. Parniki: gradovi na morju
IX. Parniki:
gradovi na morju
10. Zasebna korespondenca o poti v Ameriko in prvih korakih v novem okolju
X. Zasebna korespondenca o poti v Ameriko in prvih korakih v novem okolju
11. New York
XI. New York
12. Viktor J. Kubelka
XII. Viktor J. Kubelka
13. Frank Sakser: pionir med newyorškimi slovenskimi podjetniki
XIII. Frank Sakser:
pionir med newyorškimi slovenskimi podjetniki
14. Ilustracije slikarja Ivana Vavpotica
XIV. Ilustracije slikarja Ivana Vavpotiča
15. Slovenci v Ameriki
XV. Slovenci v Ameriki
 
ZRC SAZU
© Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU | Ljubljana, Slovenija | 2007 | Vse pravice pridržane.