Avtor
Kolofon Brošura
Navodilo
  Sprehod skozi brošuro.  
  Izseljenci so slabo govorili angleško, zato so jim predstavniki raznih človekoljubnih organizacij na Ellis Islandu delili razne pripomočke za boljše sporazumevanje ob prihodu in prvih korakih v Ameriki. Med njimi je bila brošura Slovensko-angleški razgovori, ki jo je priredil Viktor J. Kubelka. Izšla je v New Yorku 1912.
       
1   2   3   4  
       
5   6   7   8  
       
9   10   11   12  
       
13   14   15   16  
       
17   18   19   20  
       
               
           
21   22          


ZRC SAZU
© Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU | Ljubljana, Slovenija | 2007 | Vse pravice pridržane.