Avtor
Kolofon Brošura
 


Pismo Vincenca Lebana iz Trsta, pooblaščenega agenta za potovanja v Severno in Južno Ameriko (1909). Izseljencu ponuja svoje usluge, pri čemer se sklicuje na dobre usluge, ki jih je že ponudil njegovim sovaščanom. Priporočal je parnik Alice. Hkrati piše skupini, ki bo z vlakom pripotovala v Trst, da bodo njegovega agenta spoznali po suknjiču, na katerem bo imel ameriško zastavico, na kapi pa napis Leban.


ZRC SAZU
© Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU | Ljubljana, Slovenija | 2007 | Vse pravice pridržane.