Avtor
Kolofon Brošura
Navodilo
  Risba Združenih držav Amerike v Mohorjevem koledarju za leto 1894.  
  Glavnina Slovencev je prišla v Združene države Amerike med letoma 1890 in 1924. Leta 1910 se je 1,353.148 oseb v avstrijski polovici monarhije odločilo za slovenski občevalni jezik. Po ameriškem štetju 1910, ki je upoštevalo materni jezik, se je za slovenskega odločilo 183.431 oseb, od tega 123.631 prve in 59.800 druge generacije.
Zaposlili so se v rudnikih, tovarnah, na farmah in kot gozdarski delavci, mnogi so postali gostilničarji in trgovci, posamezniki so se že pred letom 1914 povzpeli na družbeni lestvici, v večjem obsegu in iz vrst druge in naslednjih generacij šele med obema svetovnima vojnama. Leta 1990 se je za slovensko poreklo izreklo 124.477 in deset let kasneje 176.691 Američanov.

       
Slovenski narodni dom, St. Claire Ave., Cleveland, Ohio.   Slovenska cerkev in šola, Sheboygan, Wisconsin, 1924.   Skupina romarjev na samostanskem griču v Lemontu, Illinois. Kraj so imenovali »ameriške Brezje«.

  V ameriško-slovenski gostilni v Ameriki.  
       
»Mlada Slovenija v Ameriki«.   Nekaj Slovencev iz naselbine Greater New York: A. Burger, A. Češarek, K. Adamič, G. Tassotti, J. Rems (od leve proti desni).

  Slovenski ribiči v Minnesoti.   Pevsko društvo Domovina, New York, N. Y.  
         
Premogokopni rudarji prihajajo z dela.   Drvarji v severozahodnem delu Združenih držav.   Zborovanje Kranjsko-slovenske katoliške jednote, Pueblo, Colorado, 5. 7. 1898.

     
       
Slovenski in tirolski duhovnik v Ameriki, 1911 (New Hradec, Severna Dakota).   Slovenski lovci na bivole iz okolice Ptuja. »Življenje imamo dobro, le košta je slaba, ker prekleti Bivoli so stari in žilavi. Srčne pozdrave na vse znance, od Amerikanskih Prlekov« 1914 (Chicago, Illinois).

  »Tako izgledam v premogarski uniformi!« je zapisal Janko Š. učiteljici Mariji Č. v Lonjer pri Trstu, 1914 (Sweetwater, Wyoming).   Alois G. iz Millwaukeeja. Wisconsin, pošilja razglednico prijatelju na Gorenjsko leta 1925.  
         
John Rebolj, potujoči trgovec z zlatnino, Glancoe, Ohio.   Ameriški vojak J. Gorše.   Slovenka na lovu v pragozdu države Minnesota.      
ZRC SAZU
© Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU | Ljubljana, Slovenija | 2007 | Vse pravice pridržane.