Avtor
Kolofon Brošura
Navodilo
  Časopisni oglas za ladijsko družbo Hamburg–Amerika Linie (1910).  
  Pri oglaševanju različnih izseljenskih pisarn in svetovnih ladijskih družb je imelo pomembno vlogo časopisje. Odnos do izseljevanja Slovencev je bil v glavnem negativen, kar so stalno poudarjali časopisi različnih političnih in ideoloških usmeritev, med njimi najbolj katoliško usmerjeni. Vendar nobenega od njih ni motilo, da so v vedno večjem obsegu objavljali reklame za pot v Ameriko. Zaslužek je le bil zaslužek!
       
1   2   3   4  


ZRC SAZU
© Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU | Ljubljana, Slovenija | 2007 | Vse pravice pridržane.