Avtor
Kolofon Brošura
Navodilo
  Reklamni lepak agenta Frana Seuniga iz Ljubljane za parnike družbe Hamburg–Amerika Linie. Na njem napoveduje močno znižanje cen.  
  Obdobje na prelomu v 20. stoletje je bilo pestro glede reklamnega gradiva. To je bila »zlata« doba razglednic ter barvno tiskanih brošur in plakatov. Takratna Ljubljana je bila gosto posejana z reklamnimi valji in panoji, polepljenimi z raznovrstnimi plakati. Mnoge poznamo danes le po fotografijah, veliko večino je uničil čas. Tudi po pošti so pošiljali reklame, med njimi tudi reklame za izseljevanje. Poglejmo si nekatere med njimi.
       
Plakat agencije Silvio Nodari iz Vidma (konec 19. stoletja).   Prva stran s podobo F. Misslerja, Bremen, Bahnhofstrasse 30, na zadnji strani sporočilo izseljencem iz Kranjske in Goriške. Missler svetuje, naj ne kupujejo vozovnic v Ljubljani, ampak pri njemu v Bremnu.   Prva in druga stran starejše reklamne zloženke Edvarda Tavčarja iz Ljubljane.   Barvna zloženka agenta Edvarda Tavčarja iz Ljubljane za potovanje v New York, v kajuti 3. razreda parnika George Washington.  
       
Razglednica družbe Austro – Americana, edine avstrijske ladijske družbe s sedežem v Trstu.   Cunard: najhitrejša pot na svetu iz pristanišč Southampton, Cherbourg in New York na parnikih Mauretania, Berengaria in Aquitania.   Plakat družbe Cunard Line v nemškem jeziku.   Kartica družbe Rommel & Co. iz Basla v slovenskem jeziku. Vsak izseljenec, ki je pripotoval v Basel s to družbo, je moral imeti za trakom klobuka ali v roki omenjeno kartico, da ga je njihov agent lažje spoznal.  
       
Razpoznavni trak Edvarda Kristana iz blaga v beli in zeleni barvi (barve mesta Ljubljane).   Razpoznavni papirni znak (prednja stran), ki ga je nosil izseljenec za trakom klobuka, izseljenka pa pripetega na prsi. Na zadnji strani je v slabi slovenščini in hrvaščini pisalo: »Ko pridite na kolodver V Buks pokazite tó Karto in Klicite ime Bihel / U Buksu na Kolodvoru treba ovu kartu pokazati i ime Bihel Zvati.«          


ZRC SAZU
© Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU | Ljubljana, Slovenija | 2007 | Vse pravice pridržane.