Avtor
Kolofon Brošura
Navodilo
  Ohranil se je nedokončan dnevnik plovbe na parniku La Savoie od New Yorka do Le Havra v Franciji.  
  Jadrnicam so v 19. stoletju sledili parniki, ki so na prelomu v 20. stoletje pridobili ogromno razsežnost in tonažo. Zato so jim Slovenci rekli »gradovi na morju«. Večina slovenskih izseljencev je dobila prvi živi stik z morjem in parniki šele ob prihodu na atlantsko obalo. Pred tem so oboje poznali samo po opisih in vedno bolj na razglednicah in fotografijah v časopisih. Za pot od Le Havra do New Yorka so jadrnice sredi 19. stoletja potrebovale do 40 dni, moderni parnik France pa je leta 1912 prevozil to pot v 5 dneh in 19 urah. Večina izseljencev je potovala v 3. razredu. Vendar se je udobnost za potnike vseh razredov vedno bolj izboljševala, kar je bila posledica velike konkurence med ladijskimi družbami.
       
La Gascogne (1886).

  La Touraine (1891).

  La Savoie (1901).   La Provence (1905).  
       
Rochambeau (1911).   La France (1912).   Paris (French Line).   Odrezek pogodbe o nakupu vozovnice, ki jo je 4. marca 1913 pri agentu Edvardu Šmardi v Ljubljani sklenil osemnajstletni Maksimilijan Semič iz Kranjske za pot s parnikom Niagara iz Le Havra. Pot naj bi se pričela 8. marca, dejanski odhod pa je bil šele 11. marca, kar nam dokazuje potrdilo zdravstvene inšpekcije.  
           
Prva stran potrdila zdravstvene inšpekcije Compagnie Générale Transatlantique v Le Havru, ki ga je dobil potnik Maksimilian Semich pred vkrcanjem na parnik Niagara v Le Havru. Datum odhoda je 11. marec 1913, prihoda na Ellis Island v New Yorku pa 24. marec.

  Zadnja stran potrdila.          
           
S. S. Alice.   Reklamni seznam linij te družbe iz Trsta v New York, Kanado in Južno Ameriko, datiran 22. marca 1913.          
       
Olympic (1911).   Titanic (1912).   Homeric (1920).   S. S. Pittsburgh (1922).  
             
White Star Line (plakat).

             
       
Amerika (1905).

  Imperator (1913).   Deutschland.   Deutschland.  
             
Corcovado.

             
             
Reklamna razglednica.

             
           
Potsdam (1900).   Rotterdam (1908).          


ZRC SAZU
© Inštitut za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU | Ljubljana, Slovenija | 2007 | Vse pravice pridržane.